Kadry i Płace

 • Sporządzanie dokumentów do zatrudnienia pracowników
 • Sporządzanie umów cywilno-prawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło)
 • Sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
 • Sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych pracowników do ZUS
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4, PIT-8AR
 • Wyliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie stosownych deklaracji rozliczeniowych
 • Sporządzanie imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA)
 • Terminowe przekazywanie dokumentów do ZUS
 • Sporządzanie rocznej informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach PIT-11, PIT-40
 • Sporządzanie rocznej deklaracji ZUS IWA
 • Sporządzanie sprawozdań z zakresu kadrowo-płacowego do GUS
 • Nadzór nad dokumentacją kadrową
 • Reprezentowanie podatnika przed urzędami (ZUS, GUS, PIP)