Nadzór księgowy

Prowadzę nadzór nad personelem księgowym w firmie Klienta, w zakresie:

  • Organizacja obiegu dokumentów
  • Organizacja rachunkowości w firmie
  • Opracowanie, modyfikacja, wdrażanie planu kont
  • Opracowanie procedur kontroli wewnętrznej
  • Opracowanie polityki rachunkowości w firmie
  • Pomoc przy wyborze i wdrażaniu programów finansowo-księgowych
  • Nadzór nad prawidłowością prowadzonej w firmie księgowości
  • Nadzór nad prawidłowością składanych deklaracji podatkowych oraz prawidłowością naliczania podatków
  • Reprezentowanie podatnika przed organami skarbowymi również podczas kontroli podatkowych