Ryczałt ewidencjonowany

  • Bieżące ewidencjonowanie przychodów
  • Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
  • Sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
  • Okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS
  • Przygotowanie miesięcznych deklaracji podatkowych
  • Przygotowanie zgłoszeń do ZUS
  • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS
  • Terminowe dostarczanie dokumentów do organów skarbowych oraz ZUS
  • Reprezentowanie podatnika przed organami skarbowymi również podczas kontroli podatkowych